නිෂ්පාදන බ්ලොගය

 • Product Blog: How to prolong the service life of lifting sling

  නිෂ්පාදන බ්ලොග් අඩවිය: ලිස්සා යාමේ සේවා කාලය දීර් l කරන්නේ කෙසේද?

  සාමාන්‍ය භාවිතයේදී, බෑවුමේ මතුපිටට හානි සිදුවුවහොත්, එය කාර්යක්ෂමතාවයට බලපානවා පමණක් නොව, ආරක්ෂිත අනතුරු කිහිපයක්ද ගෙන එනු ඇත. එමනිසා, මැහුම් භාවිතා කිරීමේදී වෘත්තීය කාර්ය මණ්ඩලය අදාළ පරීක්ෂාවන් සිදු කළ යුතුය. මතුපිට සීරීම හෝ ඇඳීම සොයාගත් පසු, එය නැවත කළ යුතුය ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Product Blog: Working Load Limit

  නිෂ්පාදන බ්ලොගය: වැඩ පැටවීමේ සීමාව

  වැඩ පැටවීමේ සීමාව යනු යෙදුමේ උපරිම වැඩ බරයි. එය එසවීමේ බෑවුමක් හෝ භාණ්ඩ පාලන නිෂ්පාදන වුවත්, ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතු එකම දෙය වන්නේ වැඩ පැටවීමේ සීමාව හෝ ආරක්ෂිත වැඩ සීමාවයි. ඔබට තවත් පාරිභාෂිතයක් Min ලෙස හමුවිය හැකිය. බිඳීමේ ශක්තිය. එහි මූලික සම්බන්ධතාවය ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Product Blog: 5 Uses for Synthetic Webbing Slings

  නිෂ්පාදන බ්ලොගය: 5 කෘතිම වෙබ්බිං පෙති සඳහා භාවිතයන්

  මිනිසුන් වෙබින් කැපීම ගැන සිතන විට, ඔවුන් බොහෝ විට උපකල්පනය කරන්නේ ඒවා මූලික වශයෙන් ඉදිකිරීම් හෝ නිෂ්පාදන කර්මාන්තවල රිංගීම සඳහා භාවිතා කරන බවයි. වෙබ්බිං පෙති ඕනෑම පෘෂ් to යකට ​​හැඩ ගැසීමෙන් හා අනුකූල වීමෙන් උසස් ග්‍රහණය කිරීමේ හැකියාව ලබා දෙන හෙයින්, වෙබ්බිං ස්ලයිං විශාල විවිධාකාර යෙදුම් සඳහා භාවිතා කළ හැකිය ...
  වැඩිදුර කියවන්න