සමාගම් පුවත් - අයිඑච්එෆ් කොලෝන් 2021 අවලංගු කිරීම

 

කොවිඩ් -19 නිසා 2021 දී කොලෝන් හි පැවති ජාත්‍යන්තර දෘඩාංග ප්‍රදර්ශනය අවලංගු වන බව දැන ගැනීමට ලැබීම ගැන කණගාටුයි.

අයිඑච්එෆ් 2022 දී හමුවෙමු.

අපි ඔබව හමුවීමට බලාපොරොත්තු වෙමු.

 

———————————————————
විෂය: අයිසන්වරන්ස් - අන්තර්ජාතික හාඩ්වෙයාර් ෆෙයාර් 2022

ස්ථානය: කොලෝන්

—————————————————–

ඔබට පොළ බැලීමට සැලසුම් කර ඇත්නම්, කරුණාකර අපට ඉක්මන් විද්‍යුත් ලිපියක් යවා ඔබගේ පැමිණීමේ දිනය සහ ඉල්ලීම අපට දන්වන්න. ප්‍රදර්ශනයට ඔබේ පැමිණීම දැකීමට අපි බලා සිටිමු.

Cologn Messe


තැපැල් කාලය: දෙසැම්බර් -02-2020