සමාගම බැලූ බැල්මට

සෑම නිෂ්පාදනයක්ම ISO ප්‍රමිතියට අනුව පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.

2001 ආරම්භ කරන ලදී

2001 සිට ඉහළ ටෙනසිටි වෙබ්බින් නිෂ්පාදනය කිරීම, 2006 සිට භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සහ එසවුම් මැහුම් නිෂ්පාදනය කිරීම.

රටවල් 25 යි

යුරෝපයේ සිට උතුරු ඇමරිකාවට සහ දකුණු ඇමරිකාවට රටවල් 25 කට අපනයනය කිරීම

සහතිකය

අයිඑස්ඕ 9001 තත්ත්ව පද්ධතිය, ජීඑස් සහ සීඊ සහතික කිරීම සඳහා ටියූවී රයින්ලන්ඩ් විසින් පරීක්ෂා කර අනුමත කරන ලදී 

OEM / ODM

ළඟා වීමේ හා සංවර්ධන කාර්ය මණ්ඩලයේ කණ්ඩායමක් සමඟ, ඔබේ පුද්ගලික ලේබල් කිරීම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.